Diskusi Senin, 13 Mei

39
723


Tegangan (EMF, electromotive force) dapat dihasilkan pada suatu penghantar yang bergerak dengan kecepatan v melintasi medan magnet. Jika penghantar bergerak tegak lurus terhadap garis-garis gaya magnet, maka besarnya tagangan yang dihasilkan sebesar

e = Blv volt

dan jika bergerak dengan sudut θ maka tegangan yang dihasilkan sebesar

e = Blv sin θ volt

Selesaikan: Sebuah penghantar bergerak dengan kecepatan 6 m/s dengan sudut 60 derajat terhadap medan magnet 1,5 mWb. Medan magnet tersebut dihasilkan dari sepasang kutub magnet dengan ukuran penampang 10 cm x 4 cm. Jika panjang konduktor tersebut posisinya paralel terhadap sisi panjang dari medan magnet, tentukan emf yang dihasilkan. Silakan dijawab di kolom komentar.39 COMMENTS

 1. NIM: 5202418017
  Diketahui:
  v=6m/s
  teta=60derajat
  flux=1,5 mWb=1,5x10pangkat -3
  l=10 cm=0.1 m
  A=10×4=40 cm²=4x10pangkat -3
  Ditanya: e=……?
  Jawab:
  B=flux:A=(1,5×10 pangkat -3 ):(4×10 pangkat -3)= 0,375 Tesla
  e=B.l.v.sin tetapi
  =0,375 x 0,1x 6 x ½√3
  =0,1125 x √3
  =0,194 Volt

 2. 5202418014
  Diketahui
  V = 6m/s
  Sudut = 60°, terhadap medan magnet 1,5 mWb
  Panjang penampang 0,1m
  Lebar penampang 0,04m

  Ditanya
  Emf . .?

  Rumus
  e=Blv . sin60°

  Jawab
  Pertama kita mencari B (kerapatan flux), rumus B = flux magnet per satuan luas. Hasilnya adalah 0,4T.
  Setelah ketemu B, maka
  e = 0,4 x 0,1 x 6 x sin60°
  Jadi e = 0.07315454906 v

 3. NIM: 5202418017
  Diketahui:
  v=6m/s
  teta=60derajat
  flux=1,5 mWb=1,5x10pangkat -3
  l=10 cm=0.1 m
  A=10×4=40 cm²=4x10pangkat -3
  Ditanya: e=……?
  Jawab:
  B=flux:A=(1,5×10 pangkat -3 ):(4×10 pangkat -3)= 0,375 Tesla
  e=B.l.v.sin teta
  =0,375 x 0,1x 6 x ½√3
  =0,1125 x √3
  =0,194 Volt

 4. Nim : 5202418020
  Diketahui
  V = 6m/s
  Sudut = 60°, terhadap medan magnet 1,5 mWb
  Panjang penampang 0,1m
  Lebar penampang 0,04m

  Ditanya
  Emf . .?

  Rumus
  e=Blv . sin60°

  Jawab
  Pertama kita mencari B (kerapatan flux), rumus B = flux magnet per satuan luas. Hasilnya adalah 0,375
  Setelah ketemu B, maka masukan angka itu kedalam rumus e = 0,4 x 0,1 x 6 x sin60°
  Jadi e = 0.375x6sin60°
  So e = 0.194 volt

 5. 5202418040

  Diketahui
  V = 6 m/s
  Sudut 60°
  Medan magnet 1,5 x 10 pangkat -3 Wb
  l = 0.1 M
  d = 0.04 M

  Ditanya= emf?

  Jawab
  B=1.5x10pangkat -3/0.1×0.04= 0.375T

  e = 0.375 x 0.1 x 6 x sin 60°
  e = 0.194 V Ans

 6. 5202418016
  Diketahui : v (kecepatan) = 6m/s
  Sudut (teta)= 60 derajat
  medan magnet = 1,5 mWb = 15×10pangkat -4
  Penampang magnet= 10 cm × 4 cm=0,1m ×0,04m
  Ditanya: e (elektromotive force) = ……?
  Jawab: 1.mencari B.
  B= I/A
  = 15×10pangkat-4/ 4× 10 pangkat -3
  = 0,375 T
  e= Blv sin teta
  = 0,375× 0,1 × 6× sin 60 derajat
  = 0,225× 1/2 akar 3
  = 0,1125 akar3 volt
  = 0,195 v

 7. Diketahui = kecepatan 6 m/s
  Sudut 60°
  Medan magnet 1,5 × 10^3
  Ukuran penampang 10 × 4
  l= 40 =0,4 m
  Ditanya = e…..?
  Di jawab
  B =1,5 × 10^-3 : 0,1 × 0,04
  = 1,5 ×10^-3 : 4×10^-3
  =0,375 Tesla

  e = 0,375 × 0,4 × sin 60°
  = 0,194 Volt ans

 8. Nim= 5202418003

  Diketahui: V: 6 m/s
  Sudut: 60°
  Flux magnet:1,5mWb
  l: 10 cm x 4 cm
  Ditanyakan: e?
  Dijawab: B= flux magnet:luas penampang = 1,5 x 10 pangkat -3 : 0,1x 0,04
  = 1,5 x 10 pangkat -3 : 4 x 10 pangkat -3 = 0,375 Weber/m2
  e= Blv sin teta
  = 0,375 x 0,1 x 6 x sin 60°
  =0,194 volt ans

 9. NIM : 5202418027

  Diketahui :
  V = 6 m/s
  Sudut = 60°, terhadap medan magnet 1,6 mWb = 0.0015 Wb
  Panjang penampang 0,1m
  Lebar penampang 0,04m

  Ditanya :
  Emf . .?

  Rumus :
  e = Blv sin θ volt
  Jadi, e = Blv . sin60°

  Jawab :
  Pertama kita mencari B (kerapatan flux), Rumus B = flux magnet per satuan luas.Jadi 0,0015 / 0.1 x 0.004 = 0.375 T
  Setelah ketemu B, maka masukan angka itu kedalam rumus B.I.Sin Alfa,maka = 0,375 x 0,1 x 6 x sin 60°
  Jadi, e = 0,19485 V

 10. NIM : 5202418005

  diketahui : V. =6 m/s
  Sudut. = 60 derajat
  Flux Magnet. = 1,5 mW
  Luas penampang= 10 cm X 4 cm

  Ditanyakan. e….?

  B = flux : luas penampang
  = 1,5 X 10pangkat -3 : 0,1 X 0,04
  = 1,5 X 10pangkat -3 : 4 X 10pangkat -3
  = 0,375 weber/m2

  e = Blv.sin teta
  e = 0,375 X 0,1 X 6 X sin60 derajat
  e = 0,194 volt Ans

 11. Nim : 5202418002

  Diketahui :
  v = 6 m/s
  Sudut= 60°
  Phi / Medan magnet = 1,5 mwb
  Panjang penampang = 0,1 m
  Lebar penampang =0,04 m

  Ditanya ?..Emf ?
  Jadi kita memakai rumus
  e = Blv.sin 60°

  Jawab =
  B = phi /a
  =1,5 x 10 pangkat -3 / 0,1 . 0,04
  = 0,375 T

  e = Blv sin teta
  = 0,375 . 0,1 . Sin 60°
  = 0,194 volt

 12. Deni bagus prasetya
  5202418011

  Diket :
  v = 6 m/s
  Teta = 60°
  Medan magnet = 1,5 mWb
  Panjang penampang = 0,1 m
  Lebar penampang = 0,04 m

  Ditanya :
  emf ?

  Dijawab :
  Menggunakan rumus e= blv sin teta
  e= 0,4 x 0,1 x 6 x ½√3
  Jadi e= 0,1125 x √3
  e= 0,194 volt

 13. Edi Safangat
  NIM :5202418015
  Diket :
  θ= 60°
  Sin 60°= √3/2
  V= 6 m/s
  B=flux magnet: luas penampang= 1,5×10 -³: 0,4
  =0,375 webber/m²
  A= 10 cm × 4 cm= 0,4 m
  Ditanya : (e)=…?
  Jawab :
  e = Blv sin θ volt
  e = (0,375)(0,1)(6)(√3/2)
  e = 0,194 volt

 14. 5202418012
  Diket:
  v = 6m/s
  Sudut = 60°
  Tetta = 1,5 x 10`3
  l = 0,1m
  d = 0,04m

  Ditanya Emf…?

  B = 1,5 x 10`3 / 0.1 x 0.04 = 0,375 T

  Kemudian cari e
  e = 0,375 x 0.1 x 6 x sin60°
  e = 0,194 V Ans

 15. 5202418001
  Diket :
  V= 6 m/s
  Teta= 60 derajad
  Fluk magnet = 1,5 m WB = 15 x 10 pangkat min 4 WB
  A = 10 cm x 4 cm = 0,1 m x 0,04 m= 4 x 10 pangkat min 3 meter kuadrat
  Penyelesaian:
  Sebelum itu cari dahulu fluk densitinya yaitu
  B = fluk magned / A = 15 x 10 pangkat min 4 / 4 x 10 pangkat min 3= 0.375 T
  Jadi
  e = BlV sin teta
  = 0.375 x 0,1 x 6 x sin 60 derajat
  = 0.375 x 0.6 x 1/2 akar 3
  = 0.1125 akar 3
  = 0.1125 x 1.73
  = 0.1945 Volt

 16. Meiwan Adi Setio Utomo
  5202418018

  Diket: v=6 m/s
  Teta= 60°
  Medan magnet = 1,5 mWb
  Panjang penampang = 0,1 m
  Lebar penampang = 0,04 m
  Ditanya : e…?
  Jawab :B= fluk :A = (1,5×10 pangkat -3):.
  (4×10 pangkat-3) = 0,373 tesla

  e= blv sin teta
  e= 0,375×0,1x6x1/2✓3
  =0,1125 x ✓3
  = 0,194 volt

 17. 5202418013
  Diketahui :
  v= 6 m/s
  Sudut = 60°
  Phi/medan magnet = 1,5 mWb = 1,5×10 pangkat -3
  I = 10 cm = 0,1 m
  d = 4 cm = 0,04 m

  Ditanya :
  Emf…?

  Jawab :
  B= phi:A
  = 1,5×10 pangkat -3 : 0,1×0,04
  = 1,5×10 pangkat -3 : 4×10 pangkat -3
  = 0,375 T

  e = Blv sin60°
  = 0,375 . 0,1 . 6 . ½√3
  = 0,225 . ½√3
  = 0,1125 √3
  = 0,194 volt ants

 18. 5202418012
  Diket:
  v = 6m/s
  Sudut = 60°
  Tetta = 1,5 x 10`3
  l = 0,1m
  d = 0,04m

  Ditanya Emf….?

  B = 1,5 x 10`3 / 0.1 x 0.04 = 0,375 T

  Kemudian cari e
  e = 0,375 x 0.1 x 6 x sin60°
  e = 0,194 V Ans.

 19. NIM: 5202418022

  Diket:
  V: 6m/s
  sudut: 60 derajat
  flux: 1,5 mWb= 1,5*10 pangkat -3
  panjang penampang: 0,1m
  lebar penampang: 0,4m

  Dit:emf???
  B=fluk;A(1,5 kali10 pangkat -3):(4x10pangkat -3)=0.373 tesla
  e=B.l.v.sin teta
  =0.373×0.1x6x1/2√3
  =0.1125x√3
  =0.194 volt

 20. 5202418004
  Diketahui :
  V = 6m/s
  Sudut = 60°, terhadap medan magnet 1,5 mWb
  Panjang penampang 0,1m
  Lebar penampang 0,04m

  Ditanya :
  Emf . .?

  Rumus :
  e = Blv sin θ volt
  Jadi, e = Blv . sin60°

  Jawab :
  Pertama kita mencari B (kerapatan flux), rumus B = flux magnet per satuan luas. Hasilnya adalah 0,375T.
  Setelah ketemu B, maka masukan angka itu kedalam rumus e = 0,375 x 0,1 x 6 x sin60°
  Jadi, e = 0,19485 v

 21. Nim: 5202418008
  V=6 m/s sudut=sin 60
  A=lxd
  =0.1×0.04=0.004 m2

  phi/A
  =1,5 10-³/0,004
  =0.375 T

  e= Blv sin teta
  =0,375 0,1 6 sin 60
  = 0,195 v Ans

 22. NIM : 5202418006
  Jawaban :

  Diket=
  *V = 6m/s
  *Sudut = 60°, terhadap medan magnet 1,5 mWb
  *Panjang penampang = 0,1m
  *Lebar penampang =0,04m

  Ditanya= Emf…?

  Rumus
  e=Blv . sin60°

  Jawab
  Cari B (kerapatan flux),
  rumus B = flux magnet per satuan luas. Hasilnya adalah 0,375
  Setelah ketemu B, maka masukan angka itu kedalam rumus e = 0,4 x 0,1 x 6 x sin60°
  Jadi e = 0.375x6sin60°
  e = 0.194 volt

 23. Nim = 5202418010

  Diket : v = 6 m/s ,delta = 60° ,WB = 1,5 mWb = 0,0015 Wb , A = l x d = 10 x 4 cm = 0,1 x 0,04 m = 0,004 m²
  B = Wb / A = 0,0015 / 0,004 = 0,375 Tesla

  Ditanya : emf ?

  Jawab : e = B x l x V . Sin 60°
  e = 0,375 x 0,1 x 6 . ½√3
  e = 0,225 x ½√3
  e = 0,1948 volt

 24. Nim: 5202418008
  V=6 m/s sudut=sin 60
  A=lxd
  =0.1×0.04=0.004 m2

  B=phi/A
  =1,5 10-³/0,004
  =0.375 T

  e= Blv sin teta
  =0,375 0,1 6 sin 60
  = 0,195 v Ans

 25. Edi Safangat
  NIM :5202418015
  Diket :
  θ= 60°
  Sin 60°= √3/2
  V= 6 m/s
  B=flux magnet: luas penampang= 1,5×10 -³: 0,4
  =0,375 wB/m²
  A= 10 cm × 4 cm= 0,4 m
  Ditanya : (e)=…?
  Jawab :
  e = Blv sin θ volt
  e = (0,375)(0,1)(6)(√3/2)
  e = 0,194 volt Ans

 26. Diketahui:
  v=6m/s
  teta=60derajat
  flux=1,5 mWb=1,5x10pangkat -3
  l=10 cm=0.1 m
  A=10×4=40 cm²=4x10pangkat -3
  Ditanya: e=……?
  Jawab:
  B=flux:A=(1,5×10 pangkat -3 ):(4×10 pangkat -3)= 0,375 Tesla
  e=B.l.v.sin teta
  =0,375 x 0,1x 6 x ½√3
  =0,1125 x √3
  =0,194 Volt

 27. 5202418019
  Diketahui:
  V : 6 m/s
  Sudut : 60°
  Flux magnet: 1,5 mWb
  A : 10 cm x 4 cm

  Ditanya e:…?

  B : flux x A
  = 1,5 x 10 pangkat -3 : 0,1 x 0,04
  = 1,5 x 10 pangkat -3 : 4 x 10 pangkat -3
  = 0,375 Weber/m²

  e = Blv.sin tetapi
  e = 0.375 x 0,1 x 6 x sin60°
  e = 0,194 volt Ans

 28. Nim : 5202418030
  Diketahui : V = 6 m/s
  Sudut = 60° terhadap medan
  maghnet 1,5 mWb
  Panjang penampang = 0,1 m
  Lebar penampang. = 0,04 m
  Kerapatan flux = 0,03
  Ditanya. : emf…?
  Dijawab : B = flug magnet/satuan luas
  = 0,0015/0,1×0,004
  = 0,03 T
  e = Blv.sin60°
  = 0,03×0,1×6×sin60°
  = 0,015 v

 29. Alif Fathah Hidayat 5202418032

  Diket =
  v = 6 m/s
  Sudut = 60° terhadap medan magnet 1,5 mWb
  Penampang ( l ) =10 cm x 4 cm = 40 cm = 0,4 m

  Ditanya = emf ?

  Jawab =
  B = 1,5 x 10^-3 : 0,1 x 0,04
  = 1,5 x 10^-3 : 4 x 10^-3
  = 0,375 Tesla

  e = Blv . sin 60°
  e = 0,0375 x 0,4 x sin 60°
  e = 0,0194 V

 30. 5202418026
  Diket :
  v= 6 m/s
  teta= 60°
  B= 1,5 mWb = 1,5 ×10pangkat -3
  ukuran penampang = 10cm×4cm
  = i=10cm=0,1m
  d=4cm=0,04m
  Ditanya :e ?
  Dijawab :
  e= B × I × v × sin teta
  = 0,375 × 0,1 × 6 × sin 60°
  = 0,194 volt

 31. 5202418033
  Diket:
  V = 6m/s
  θ = 60°
  Flux magnet = 1,5 mWb : 1,5 x 10 pangkat -3
  Luas Penampang = 10 cm x 4cm
  I = 10 cm = 0.1 m
  d = 4 cm = 0.04 m
  Ditanya = e ?
  B = flux : L. Penampang
  = 1,5 x 10 pangkat -3 : 0,1 x 0,04
  = 1,5 x 10 pangkat -3 : 4 x 10 pangkat -3
  = 0,375 weber/m2

  e = Blv. Sin θ
  e = 0,375 x 0,1 x 6 x sin60°
  e = 0,194 volt Ans

 32. Ryan Hidayat
  5202418036

  Diket:
  V=6m/s
  Sudut=60°,terhadap medan magnet 1,5 mwb
  Panjang penampang 0,1m
  Lebar penampang 0,04

  Ditanya:
  emf…?
  Rumus:
  e= Blv.Sin 60°

  Jawab:
  e=0,375×0,4xsin 60°
  =0,194 volt ans

 33. Nim : 5202418029

  Diketahui :
  v = 6 m/s
  Sudut = 60 derajat
  Tesla = 1,5 x 10-3 Wb
  Luasnya = 0,1 x 0,04
  Ditanya e??

  Jawab :
  Pertama, kita mencari B (kerapatan flux) dengan rumus B = tesla/A, 1,5 x 10-3 / 0,1 x 0,04 = 0,375 T

  Kemudian, gunakan rumus e=B x luas x sin 60 derajat volt
  = 0,375 x 0,1 x 6 x sin 60 derajat
  = 0,194 volt

  Jadi e = 0,194 volt

 34. Nim : 5202418034

  Rumus e = Blv sin 60° volt
  Diket :
  B = 1.5 x 10-³ / 0.1 x 0.04 = 0.375 T
  l = 0.0015 m
  v = 6 m/s

  Ditanya : emf =…?

  Dijawab :
  e = Blv sin 60° volt
  => 0.375 x 0.1 x 6 x sin 60°
  => so e = 0.194 v Ans

 35. Nim : 5202418035

  Diket :
  v : 6 m/s
  sudut : 60°
  fluks :1,5 mWb = 1,5 x 10 pangkat -3
  Iebar penampang : 0,4 m
  panjang penampang : 0.1 m

  Ditanya: emf :…?
  jawab :
  B = fluks:A (1,5 x10pangkat-3) : (4x10pangkat-3) =0,373 tesla
  e = Blv sn teta
  =0,373×0,1x6x1/2akar3
  =0,1125x akar3
  =0,194 volt

 36. Nim:5202418039
  Diketahui:
  v=6m/s
  tetha=60°
  flux=1,5 mWb=1,5×10^-3wb
  l=10 cm=0.1 m
  A=10×4=40 cm²=4×10^ -3
  Ditanya: e=……?
  Jawab:
  B=flux/A=(1,5×10 ^ -3 )/(4×10^-3)= 0,375 Tesla
  e=B.l.v.sin tetha
  =0,375 x 0,1x 6 x ½√3
  =0,1125 x √3
  =0,194 VAns

 37. Nim : 5202418023

  Diketahui:
  v=6m/s
  teta=60derajat
  flux=1,5 mWb=1,5x10pangkat -3
  l=10 cm=0.1 m
  A=10×4=40 cm²=4x10pangkat -3
  Ditanya: e=……?
  Jawab:
  B=flux:A=(1,5×10 pangkat -3 ):(4×10 pangkat -3)= 0,375 Tesla
  e=B.l.v.sin teta
  =0,375 x 0,1x 6 x ½√3
  =0,1125 x √3
  =0,194 Volt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here